Vill du utveckla och förbättra din verksamhet?

Står verksamheten inför stora förändringar? Har företagsledningen olika åsikter om kompetensförsörjning? Behöver ni ändra attityder och företagskulturen? Måste ni öka lönsamheten? Behöver ni hjälp med omställning eller rekrytering? Behöver ni förtydliga roller?

Inom alla organisationer finns det återkommande behov av att utveckla sin verksamhet. Organisationen behöver kontinuerligt anpassas efter förändrade förutsättningar, såväl interna som externa.

Med utgångspunkt i vision, mål och strategi hjälper vi dig att optimera din organisation. Vi hjälper dig att klargöra i vilka avseenden den nuvarande organisationen fungerar väl och vad som behöver utvecklas för att kunna ta vara på möjligheter, hantera utmaningar och nå tuffa mål . Därefter kan vi komma med förslag till förbättring.

Vi erbjuder konsultstöd i:

Ledarutveckling
Strategisk HR med fokus på policys, processer och aktiviteter som skapar störst utdelning
SWOT-analys av HR-processer
 
Omställning
Kompetensutveckling
Projekt & utvecklingsarbete
Coachutbildning för ledare & medarbetare
Mentorskapsprogram
Rehabilitering
Teambuildning

Rekrytering

Vi utgår ifrån din verksamhet och ditt behov. Vi skräddarsyr lösningar som passar din verksamhet!

Begär offert eller kontakta oss om du vill veta mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HR-konsult

Strategisk HR, SWOT av HR processer, rekrytering, Omställning, kompetensutveckling, projekt- & utvecklingsarbete, rehabilitering samt teambuildning.

Adepten.se

Adepten.se är för dig som är ny i din ledarroll, projektledare, vill bli ledare, starta eget företag eller står inför stora utmaningar.

Karriärutveckling

Vi arbetar med ett flertal uppdrag & projekt med fokus på karriärutveckling, jobbcoachning, omställning & nyföretagande.

 
© 123 Coach ME - Karriärspecialisten 2012