Vi som arbetar för 123 Coach ME

Falkenberg, Varberg, Göteborg, Uddevalla & Tanum

VARBERG - FALKENBERG
JOHANNA Kristensen
Johanna har gedigen erfarenhet utav personalledning, coachning, rekrytering och försäljning inom den privata sektorn bl.a från Kinneviks koncernen och ifrån den tillverkande industrin & transport sektorn. Johanna har de senaste fem åren arbetat främst med coachning, verksamhetsutveckling och rekrytering. Nästintill alla hennes deltagare inom jobbcoaching har fått arbete/sysselsättning inom 3 månader. Hon har dubbel fil. kand examen i Beteendevetenskap & Ekonomi med inriktning arbete och internationellt ledarskap & marknadsföring, därtill har hon studerat sociologi. Hon har studerat på Universitet och Högskolor i Sverige, USA och Kina. Hon har ägnat sig åt volontärarbete samt styrelsearbete för ideella organisationer både nationellt och internationellt. Hon företräder företaget i ett flertal intresseorganisationer och nätverk, bl.a är hon medlem i Falkenbergsnäringsråd & Varbergs Rotaryklubb. Johanna är certifierad coach enligt internationell standard.

”Jag tror att det finns en plats och ett arbete för alla, oavsett vilken bakgrund & utbildning man har. Min övertygelse är att man skapar sin egen framtid och bestämmer själv vilka mål som är möjliga att uppnå.”  

VARBERG
INGA-LILL LILLSJÖ BENGTSSON
Inga-Lill har en lång erfarenhet av ledningsarbete. Har tidigare arbetat som ledare inom såväl offentlig – som privat verksamhet. De senaste 11 åren som VD på ett mindre företag inom utbildningsbranschen. Har även varit verksam som styrelseledamot på företag. Ledarutveckling genom mentorskap och mentorprogram har gått som en röd tråd i yrkeslivets uppdrag under de senaste 10 åren. Har skaffat sig ett stort nätverk inom olika företag och branscher. Att möta och utveckla människor är en stor drivkraft. Numera egen företagare med uppdrag inom ledarutveckling och förändringsarbete, mentorskap och coachning.


”Min styrka är att se och skapa olika möjligheter för att få människor att växa i olika yrkesroller. Drivkraften är att plocka fram olika styrkor och se vilka möjligheter som finns hos varje individ.”

FALKENBERG - VARBERG
CHRISTINA AURELL
I bagaget har Christina en akademisk examen i "Master of fine arts" och pedagogik, samt en ledarskapsutbildning. 
Hon driver egen verksamhet och arbetar som verksamhetschef, projektledare och musiker samt har varit verksam som styrelseledamot i olika föreningar och riksorganisationer.
Med ett rikstäckande kontaktnät och känsla för vad en arbetsgivare söker, coachar hon dig i ditt val av framtida arbetsplats.

"Det mest belönande i livet är att hjälpa människor att hitta det där lilla speciella hos sig själva. Det där som gör att personen "tar plats" på "rätt plats", och blir attraktiv på arbetsmarknaden."

FALKENBERG – HALMSTAD
GUNILLA BERGH
Gunilla har en bakgrund som officer i teknisk tjänst i flygvapnet. Gunilla har i sina olika befattningar anställt personal och har stor erfarenhet av att se rekrytering ur ett arbetsgivarperspektiv. Officersutbildningen som Gunilla fått är en bred utbildning innehållande ledarskap, pedagogik och psykologi. Efter flygvapnet väntade landstinget och därefter tillbaka till försvarsmakten. Hon har arbetat med människor och som chef nästan hela sitt yrkesverksamma liv. Några år arbetade hon som säkerhetsansvarig i den akademiska världen på högskolan i Halmstad, lägg till tekniska kontoret i Halmstad och förvaltningschef på gatuförvaltningen i Varberg. Som egenföretagare arbetar Gunilla med chefsuppdrag, projektledning, coachning, kvalitet, säkerhetsfrågor, arbetsmiljö och mentorskap. Genom sitt engagagemang i föreningslivet har hon även fått ett stort kontaktnät.

”Om jag ställer frågorna och du hittar svaren så är utsikterna goda att vi hittar rätt plats för dig.”

GÖTEBORG – STENUNGSUND - UDDEVALLA
BENGT KARLSSON
Bengt har lång erfarenhet av ledningsarbete och coachning, han har coachat ett stort antal organisationer och privatpersoner. Bengt har arbetat internationellt & nationellt med styrningsarbete och vet vad arbetsgivaren förväntar sig. Han har en civilekonom examen som kompletterats med akademiska studier i bl.a arbetsrätt. Han utbildar även coacher. Som avdelningschef och personalledare inom större privata företag i bl.a raffinaderi, petrokemi och transport branscherna har han anskaffat sig ett brett kontaktnät som han gärna delar med sig av.
Hans coachningsresultat är outstanding och nästan alla som haft honom som coach är mycket nöjd med hans insats. Bengt är certifierad coach enligt internationell standard.

”Min erfarenhet säger att alla kan nå sitt mål. Ibland går det snabbt, men ibland tar processen lite längre tid. Det viktiga är att vi tillsammans skapar de rätta förutsättningarna för att du ska känna dig säker och tillfreds med att allt är möjligt. ”

GÖTEBORG
LINDA LÖFVENSTRÅLE
Linda har över 20 års erfarenhet av att arbeta med personliga utvecklingsprocesser, jobb- och karriärcoachning och ledarskap inom näringslivet och privata företag. Under de senaste fyra åren har Linda varit jobb- och karriärcoach för drygt fem hundra personer med goda resultat. Linda är certifierad coach enligt internationell standard, certifierad ledarutvecklare och utbildad i mental träning via Skandinaviska Ledarhögskolan. Linda har tidigare jobbat i över tolv år på AstraZeneca R&D som teamledare och utbildningsexpert.
Lindas aktiva nätverkande inom Västsvenska Handelskammaren affärsnätverk inom Västra Götalands näringsliv har gett henne ett värdefullt kontaktnät som hon gärna delar med sig av. Linda jobbar även som mentor för entreprenörer och leder kurser i personlig marknadsföring. Linda är certifierad coach enligt internationell standard. 

”Med rätt attityd går allt! Först tar vi reda på vad du vill! Utifrån det sätter vi upp ett mål och skapar en aktiv handlingsplan som ger dig härlig energi att agera kraftfullt. Jag lovar att stötta och utmana dig och ge dig verktygen du behöver får att skaffa ett nytt arbete''.

GÖTEBORG
KATARINA PÉNTEK FRANSSON
Katarina har coachat människor inom arbetsmarknadsprogram, arbetslivsinriktad rehabilitering, omställning, mentorprogram, mångfald och integrationsprojekt sedan mitten av 90-talet. Hon har fungerat som projektledare/samordnare för ett flertal ESF-projekt och uppdrag, och har idag en bred kunskap om olika branscher, stor kontaktyta mot arbetsgivare och god insikt i hur en rekryterare måste tänka. Tillsammans med Dig lägger ni upp en plan kring Ditt mål som ska kännas både stimulerande och realistiskt. Med långsiktigt tänkande, uthållighet, intensitet och positiv inställning arbetar ni sedan som ett team för att Du ska nå Dina mål. Utbildningsmässigt har Katarina en fil kand i Kommunikationsvetenskap men har även studerat ekonomi, personalekonomi, etnicitet & migration, projektledning m fl ämnen. Katarina coachar på svenska och ungerska.

"Det är fantastiskt att se alla styrkor som bor i en människa, och hur de i slutändan hjälper individen att lyckas med att nå sina mål. Alla har en plats, det gäller bara att hitta den. Hjälps vi åt så blir möjligheterna fler och större."

TANUM - STRÖMSTAD
EVA LILJA
Eva har mycket goda kunskaper om företagsutveckling, organisationsutveckling, ledarskap, företagsetablering, omställningsarbete och jobbsökning efter att ha arbetat som Arbetsförmedlare i 10år. Hon har gedigen erfarenheter utav Internationell och Nationell professionell coachning och har bl.a arbetat med ledarskapsutvecklingsprogram på Hawaii. 2009 skrev hon boken  ”Coaching for Pure Joy”. Boken vänder sig till dig som vill använda din fulla potential och på ett lekfullt sätt få ut mer i både ditt yrkesliv och livet i stort. Eva är den professionella jobbcoachen för dig som vill upptäcka mer av dina kvaliteér och kunskaper, för dig som vill ha ett CV och jobbsökningshandlingar som räcker hela vägen till anställning.
Eva är hon Internationellt Certifierad ACC Coach, mentorcoach, utbildare, gruppcoach och ledarskapsutvecklare.

Har du det som krävs för att bli en av oss? Sänd in en ansökan till info@123coachme.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR-konsult

Strategisk HR, SWOT av HR processer, rekrytering, omställning, kompetensutveckling, projekt- & utvecklingsarbete, rehabilitering samt teambuildning.

Adepten.se

Adepten.se är för dig som är ny i din ledarroll, projektledare, vill bli ledare, starta eget företag eller står inför stora utmaningar.

Karriärutveckling

Vi arbetar med ett flertal uppdrag & projekt med fokus på , karriärutveckling, jobbcoachning, omställning & nyföretagande.

 
© 123 Coach ME - Karriärspecialisten 2012