Pågående & framtida uppdrag/projekt

Vi har sedan 2009 arbetat med karriärutveckling, jobbcoachning, omställning och nyföretagande i ett hållbarhets perspektiv. Vi har mycket hög rating och strålande referenser. Över 80% av våra deltagare inom jobbcoachning har nått sysselsättning inom 3 månader. Resultatet är beräknat på över 1700 deltagare från Halmstad till Tanumshede. Vi hjälper dig oavsett branschinriktning!

 

Stöd & matchning för Arbetsförmedlingen

Läs mer här

 

Vi har mycket goda resultat, vi har goda kontakter inom näringslivet samt offentligverksamhet och samtliga handledare/coacher hos oss har arbetat med att hjälpa arbetssökanden till arbete i flera år med mycket goda resultat. För att veta om vi är den bästa leverantören för just dig, boka ett möte med oss för att undersöka vad vi kan göra för just dig. Sänd mail till: info@123coachme.se eller ring 070-224 33 63 för att veta mer om tjänsten och om vi är rätt leverantör för dig, dina förutsättnignar, behov, intressen och mål.

Stöd och matching är en tjänst för dig som behöver intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. är ett koncept för att inspirera, utmana & utveckla personer i sin profession & person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren person har rollen. Du får du hjälp på vägen till ett arbete och stödet anpassas till dina behov. Stödet kan vara både verktyg i jobbsökandet och hjälp att knyta kontakter med arbetsgivare

Är du intresserad? För att få delta måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och din arbetsförmedlare ska ha bedömt att du behöver tjänsten. Kontakta oss på mail: info@123coachme.se alt telefon: 070-224 33 63 för mer information!

Exempel på vad som kan ingå:

* En egen professionell handledare med dokumenterat goda resultat
* Samlade experttips
* Tips på hur du använder nya sätt att hitta jobben som tex. via sociala medier
* Karriärplanering & kartläggning av arbetsgivare
* Hjälp att hitta jobb & kontakta arbetsgivare
* CV & personligtbrev samt tips på nya sätt att använda ansökningshandlngar såsom film, bildspel, LinkedIn osv
* Slipad marknadsföring- & förhandlingsteknik
* Hjälp med praktikplats & referens
* Studievägledning
* Info och hjälp med starta eget företag
* Mentorskap
* Motiverandesamtal
* Aktuell inforamtion om arbetsmarknaden, A-kassa samt samhällsinformation
* Kortare utbildning såsom dataundervisning
* Seminarier, grupparbeten samt workshops

Adepten.se

www.adepten.se är ett samarbetsprojekt mellan 123 Coach Me och Lengo Konsult. Läs mer på www.adepten.se

VAD?

Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana & utveckla personer i sin profession & person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren person har rollen som förebild och erbjuder sin kompetens, erfarenhet & tid till en person som stöd i sin personliga utveckling.

VARFÖR?

Framtidens konkurrenskraft är att ge personer möjlighet att växa yrkesmässigt & personligt. Mentorskap kan användas som attraktionskraft för morgondagens arbetskraft. Ger mer lånsiktig utveckling eftersom det sträcker sig över en längre period.
Utvecklar såväl individ som organisation – där organisationen kan ”skörda frukterna av” mentorskapet. Mer ekonomiskt effektivt än traditionell utbildning.

VEM?

Adepten kan vara den som är ny i sin ledarroll, projektledare, funderar på att söka en ledarbefattning, starta eget företag, eller kanske står inför stora utmaningar och förändringar i jobbet/livet osv.
Mentorn är en möjliggörare för personlig utveckling & mognad genom att utmana, stötta & lyssna utan att styra. Ett neutralt bollplank som man inte har några känslomässiga band till.

HUR?

Adepten.se är ett individuellt uppbyggt, skräddarsytt program där man har möjlighet att välja de delar som passar bäst. Välj mellan baspaket & tillvalspaket samt komplettera med olika individuellt anpassade aktiviteter som t.ex. nätverk, frukostmöten, kurser, karriärutveckling, & jobbskuggning. Vi bygger ditt personliga mentorskapsprogram vilket blir mer ekonomiskt fördelaktigt än traditionella program för dig & din arbetsgivare.

Jobbcoachning

Mellan 2009 och 2013 coachade vi arbetsökanden till arbete. Över 80% av våra deltagare fick ny sysselsättning inom coachningsperioden.


* En egen professionell coach med dokumenterat goda resultat
* Deltagarpärm med samlade experttips
* Tips på hur du använder nya sätt att hitta jobben som tex. via sociala medier
* Karriärplanering & kartläggning av arbetsgivare
* Hjälp att hitta jobb & kontakta arbetsgivare
* CV & personligtbrev
* Slipad marknadsföring- & förhandlingsteknik
* Hjälp med praktikplats & referens
* Studievägledning
* Info och hjälp med starta eget företag

Vi har coachat samtliga yrkesgrupper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR-konsult

Strategisk HR, SWOT av HR processer, rekrytering, Omställning, kompetensutveckling, projekt- & utvecklingsarbete, rehabilitering samt teambuildning.

Adepten.se

Adepten.se är för dig som är ny i din ledarroll, projektledare, vill bli ledare, starta eget företag eller står inför stora utmaningar.

Karriärutveckling

Vi arbetar med ett flertal uppdrag & projekt med fokus på karriärutveckling, jobbcoachning, omställning & nyföretagande.

 
© 123 Coach ME - Karriärspecialisten 2012